Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 στις 6 μ.μ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

                                                                   Ύδρα, 12 Νοεμβρίου 2012
                                                                                           Αρ.Πρωτ. 6762    
                                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ

Κυρία / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε  όπως την 16η  Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στην  συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και  ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή ποσού 8.046,87 € και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές.
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2013, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΄Υδρας.
 3. Λήψη τελικής απόφασης για ονοματοδοσία οδού.
 4. Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη των μισθωμάτων των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ύδρας, για το έτος 2013.
 5. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας, έτους 2013.
 6. Καθορισμός τέλους για την χρήση κοινόχρηστων χώρων, έτους 2013.
 7. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. (Τ.Α.Π), έτους 2013.
 8. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων, έτους 2013.
 9. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, έτους 2013.
 10. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ύδρας, έτους 2013.
 11. Καθορισμός τέλους σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Ύδρας, έτους 2013.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την πραγματοποίηση των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 13. Αίτηση κ. Νικολάου Μαραγκού για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠαναγιώτης  Εμμ. Μαρκαντώνης
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 18040 - Τηλ. 22983 20 200 - 22980 52 210 - 22980 53 003 - Fax 22980 53 482

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ: Δευτέρα 5/11/12 18:30΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα 31 Οκτωβρίου 2012
Αρ.Πρωτ.6601    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ

Κύριες/οι Δ. Σύμβουλοι ,
Καλείστε όπως την 5η  Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:15 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1-Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012.
2-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθειες ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
3-Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία «Μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία στην Ύδρα για το έτος 2013».
4-Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης νηπιαγωγείου Ύδρας».
5-Αίτημα του Μουσικού Συλλόγου Ύδρας.
6-Αίτημα ηλεκτροδότησης οικισμού στη νήσο Δοκό .
7-Λήψη απόφασης για την κατάργηση της Δ.Ο.Υ Ύδρας.
8-Ψήφισμα συμπαράστασης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών(Π.Ο.Σ.Τ).
9-Αίτηση Αγγελικής και Βασιλικής Αεράκη Ο.Ε (Ξενοδοχείο Σοφία) για χαρακτηρισμό ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής.
10-Αίτηση Γεωργίας Σουρέλη (Πανσιόν Κοράλι) για χαρακτηρισμό ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής .
11-Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ,ύστερα από αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
12-Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης κρίσεων.
13-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για το φεστιβάλ κλασικής μουσικής.
14-Αίτημα για την πλήρη παραχώρηση του δημοτικού γυμναστηρίου Ύδρας στον Δήμο Ύδρας.
15-Αίτημα Δημοτών Ύδρας.
16-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διοργάνωση ημέρας αιμοδοσίας.
17-Ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης                                    

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 18040 - Τηλ. 22980 52210 - 22980 53003 - Fax 22980 53482
www.ydra.gov.gr email: dimosydr@otenet.gr  

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (25/9/2012 7.00΄μ.μ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα 21 Σεπτεμβρίου 2012
                                                                                           Αρ.Πρωτ.5859    


                                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύριε Σύμβουλε,

καλείστε όπως την 25η  Σεπτεμβρίου 2012,ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00
προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του
Δήμου «Μελίνα Μερκούρη».

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1.      Λήψη απόφασης ύστερα από καταγγελία δημότη Ύδρας.

2.      Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄τριμήνου 2011.

3.      Έγκριση εσόδων - εξόδων έτους 2011.

4.      Αποδοχή ποσού 8.046,87 ευρώ και κατανομή στις σχολικές επιτροπές.

5.      Αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ ,από την περιφέρεια Αττικής για υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012.

7.      Μετεγκατάσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας και υπομίσθωση χώρου.

8.      Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και ορισμός μελών.

9.      Αίτημα Κινηματογραφικής Λέσχης Ύδρας.

10.  Επιστροφή δωρεάς και αποδοχή νέας δωρεάς.

11.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.


12.  Καθορισμός ποσού αμοιβής προσωπικού με σύμβαση έργου.

13.  Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών με πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο  το μήνα.

14.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού στο Δήμο Ύδρας».

15.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Πλακόστρωση με καλντερίμι στην περιοχή Αγ.Αντώνιος Ύδρας».

16.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με ανοιχτό διαγωνισμό.

17.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013».

18.  Κανονισμός Εθελοντικής Αιμοδοσίας .

19.  Κανονισμός Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζώων.

20.  Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης για την παραχώρηση σε τρίτους του λιμένα της Ύδρας.

21.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,για παροχή φιλοξενίας κτηνιάτρων, για τη φροντίδα των ιπποειδών της Ύδρας.

22.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού,για τις εκδηλώσεις της   Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

23.  Οικονομικός απολογισμός Μιαουλείων 2012.


  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠαναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 18040 - Τηλ. 22983 20 200 - 22980 52 210 - 22980 53 003 - Fax 22980 53 482

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΥΔΡΑΣΟ Δήμος Ύδρας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μία (1) θέσης προσωπικούμε μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ καιΝ.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουνσχετική αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ύδρας, Ταχ.Δ/νση : Ύδρα 180 40.
    Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η θέση την οποία προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλου,βάση της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι η παρακάτω:

     Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ.μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.).
     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Ύδρας, από 1-9-2012 έως 31-10-2012, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

-Αίτηση υποψηφιότητας (Υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα)
-Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του
-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
-Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών < /P>
     Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην 5121/3-8-2012 ανακοίνωση-πρόσκληση του Δήμου Ύδρας. (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).
     Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη της αιτήσεώς τους, μετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας, στον οποίο θα αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείται να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει.
     Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του www . gspa . gr και θα εισαχθεί στο site του Δήμου Ύδρας www . ydra . gov . gr
     
     Η ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι
δεσμευτική για την υπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ύδρας, στο τηλέφωνο 2298320203, κα Δηλαβέρη Σταματίνα.

Ο Δήμαρχος Ύδρας


Άγγελος Λ. Κοτρώνης

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρας 30 Ιουλίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ


Ύδρα, 26 Ιουλίου 2012 
                                                                        Αρ. Πρωτ. 5009
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 30η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30
προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του
Δήμου Μελίνα Μερκούρη.


Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:1.       Αποδοχή ποσού 70.000,00 €, από την Περιφέρεια Αττικής (ΣΑΕΠ 085)
για την υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.

2.       Αίτημα για έκδοση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτου κατασκευής (μαντρότοιχου), ο οποίος ευρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ύδρας και παρουσιάζει έντονα στοιχεία επικινδυνότητας.

3.       Κατανομή ποσού 8.046,87 € στις Σχολικές Επιτροπές

4.       Συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στο έργο «Οικο-συμμαχία για την Απασχόληση στον Αργοσαρωνικό» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Δράσης 7, Άξονας προτεραιότητας 08 του ΕΣΠΑ, για τα  «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (ΤοπΣΑ) σύμφωνα με την πρόσκληση 40/2399/03-07-2012 της Περιφέρειας Αττικής.

5.       Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011.

6.       Επιστροφή ποσού 6.612,14 € από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» (Βοήθεια στο σπίτι)


7.       Επιστροφή ποσού 118,00 € στην εταιρία «ΑΝΑΚΤΩΡ Μ. ΕΠΕ» ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

8.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του «Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού»

9.       Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος.


10.   Έγκριση κανονιστικής απόφασης για παράταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.


11.   Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «κατασκευή νέων και επισκευή υφιστάμενων καλντεριμιών Δήμου ΄Υδρας προϋπολογισμού 2.100.000,00 

12.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ύδρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.


13.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας, έτους 2012.

14.   Εξουσιοδότηση σε Δικηγόρο για την υποβολή προσφυγής κατά της 978/2012 αποφάσεως του ΣΤΕ προς στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου.

15.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2012».

16.   Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

17.   Διευθέτηση λογαριασμού ύδρευσης αποχέτευσης από την Υπηρεσία Ύδρευσης.


Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Παναγιώτης  Εμμ. Μαρκαντώνης

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 17/7/2012 7.30΄μ.μ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ


Ύδρα 13 Ιουλίου 2012 
                                                                        Αρ. Πρωτ. 4794
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣΚυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 17η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30
προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του
Δήμου Μελίνα Μερκούρη.


Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:1.       Αποδοχή ποσού 70.000,00 €, από την Περιφέρεια Αττικής (ΣΑΕΠ 085)
για την υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.

2.       Αίτημα για έκδοση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτου κατασκευής (μαντρότοιχου), ο οποίος ευρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ύδρας και παρουσιάζει έντονα στοιχεία επικινδυνότητας.

3.       Κατανομή ποσού 8.046,87 € στις Σχολικές Επιτροπές

4.       Συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στο έργο «Οικο-συμμαχία για την Απασχόληση στον Αργοσαρωνικό» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Δράσης 7, Άξονας προτεραιότητας 08 του ΕΣΠΑ, για τα  «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (ΤοπΣΑ) σύμφωνα με την πρόσκληση 40/2399/03-07-2012 της Περιφέρειας Αττικής.

5.       Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011.

6.       Επιστροφή ποσού 6.612,14 € από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» (Βοήθεια στο σπίτι)


7.       Επιστροφή ποσού 118,00 € στην εταιρία «ΑΝΑΚΤΩΡ Μ. ΕΠΕ» ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

8.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του «Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού»

9.       Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος.


10.   Έγκριση κανονιστικής απόφασης για παράταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.


11.   Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «κατασκευή νέων και επισκευή υφιστάμενων καλντεριμιών Δήμου ΄Υδρας προϋπολογισμού 2.100.000,00 

12.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ύδρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.


13.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας, έτους 2012.


Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 18040 - Τηλ. 22980 52210 - 22980 53003 - Fax 22980 53482

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9ης Ιουνίου 2012

Με σημαντικά θέματα συζήτησης τα παρακάτω:
a-Αποδοχή από τον Δήμο Ύδρας χρηματοδότησης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α για την πράξη «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας» ύψους 9.614.783,81 € (χωρίς Φ.Π.Α)


β-Λήψη απόφασης ύστερα από αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για παροχή γνωμοδότησης από το Δήμο Ύδρας, σχετικά με την επέκταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρίας «INTERFISH  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.»

Watch live streaming video from hydras_municipal at livestream.com

Watch live streaming video from hydras_municipal at livestream.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ

Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 9η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:


1-Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος.
2-Αποδοχή από τον Δήμο Ύδρας χρηματοδότησης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α για την πράξη «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας» ύψους 9.614.783,81 € (χωρίς Φ.Π.Α)
3-Συμπλήρωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας, έτους 2012.
4-Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας, έτους 2012.
5-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ύδρας και Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης νηπιαγωγείου Ύδρας», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € (με Φ.Π.Α).
6-Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των Μιαουλείων 2012.
7-Λήψη απόφασης ύστερα από αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για παροχή γνωμοδότησης από το Δήμο Ύδρας, σχετικά με την επέκταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρίας «INTERFISH  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.»

Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.


ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης  Εμμ.  Μαρκαντώνης

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτηση των συμβούλων της μειοψηφίας την Τρίτη 13η Μαρτίου 5.30΄ μ.μ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 13η Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨, μετά από αίτηση των συμβούλων της μειοψηφίας σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρου 67 του νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση θα τεθεί  προς συζήτηση και ψήφιση το παρακάτω θέμα:

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για ενέργειες Δήμου Ύδρας με σκ οπό την συνεργασία με Ε.ΥΔ.Α.Π.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης  Εμμ.  Μαρκαντώνης

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 7/3 5.30 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ
Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 7η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 17:30, προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου «Μελίνα Μερκούρη».

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2012.
 2. Αποδοχή ποσού 27.413,11€, για κατασκευή καλντεριμιών Δήμου Ύδρας.
 3. Αποδοχή ποσού 8.046,87 €, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
 4. Ορισμός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών νήσου Ύδρας, ως πολυσύχναστων ή μη.
 5. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 6. Αίτηση κυρίου Σαΐτη Σωτήριου, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 7. Αίτηση κυρίας Παπαδία Ευγενίας, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 8. Αντικατάσταση μέλους Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Οικονομική επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ύδρας.
 10. Επανακαθορισμός ορίων του οικισμού της Ύδρας.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την παροχή γεύματος συμμετεχόντων στην Ημερίδα Υγείας της 10ης Φεβρουαρίου 2012.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την αξιοποίηση των μονοπατιών της Ύδρας, με σκοπό την ανάπτυξη πεζοπορικού ενδιαφέροντος.
 13.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για έξοδα δημοσιεύσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την προμήθεια αντιτύπων τουριστικού οδηγού Hydra View.
 16. Συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στην αναπτυξιακή σύμπραξη «ΣΑΡΩΝ», με αντικείμενο την υλοποίηση έργου για τοπικές δράσεις.
 17. Υποβολή πρότασης στο Ε.Σ.Π.Α για τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Ύδρας.
 18. Αίτημα δημοτών.
 19. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας, για μεταφορά νερού στον Δήμο Ύδρας.
 20. Λήψη απόφασης ως προς την επιβολή τέλους χρήσης των Δ.Χ αυτοκινήτων του Δήμου Ύδρας για μεταφορές προς εξυπηρέτηση των Δημοτών
 21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012.
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 30η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου “Μελίνα Μερκούρη”.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου μητρώου αρρένων.
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
 4. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 5. Ορισμός ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου και ενός (1) δημοτικού συμβούλου στο Α/βάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων και κινηματογράφων, για το έτος 2012.
 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ύδρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
 7. Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων για τα προγράμματα άθλησης για όλους, περιόδου 2011-2012.
 9. Αίτημα του Δήμου Ύδρας προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
 10. Ενοικίαση καταστήματος  Δημοτικής Αγοράς.
 11. Αίτηση κ. Χριστίνας Γιαννίμπα για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 12. Αίτηση κ. Ζωής Πούλου για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 13. Έγκριση δαπάνης για σεμινάριο γονέων.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την δημιουργία διαδικτυακής πύλης - τουριστικού site.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για το «Καρναβάλι 2012».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για καταχώρηση της Ύδρας στο τουριστικό οδηγό TRAVEL GUIDE.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB, στο Βερολίνο.
 18. Αίτημα κατοίκων Δήμου Ύδρας.
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης