Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 30η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου “Μελίνα Μερκούρη”.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου μητρώου αρρένων.
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
 4. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 5. Ορισμός ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου και ενός (1) δημοτικού συμβούλου στο Α/βάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων και κινηματογράφων, για το έτος 2012.
 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ύδρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
 7. Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων για τα προγράμματα άθλησης για όλους, περιόδου 2011-2012.
 9. Αίτημα του Δήμου Ύδρας προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου.
 10. Ενοικίαση καταστήματος  Δημοτικής Αγοράς.
 11. Αίτηση κ. Χριστίνας Γιαννίμπα για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 12. Αίτηση κ. Ζωής Πούλου για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος.
 13. Έγκριση δαπάνης για σεμινάριο γονέων.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την δημιουργία διαδικτυακής πύλης - τουριστικού site.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για το «Καρναβάλι 2012».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για καταχώρηση της Ύδρας στο τουριστικό οδηγό TRAVEL GUIDE.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την συμμετοχή του Δήμου Ύδρας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB, στο Βερολίνο.
 18. Αίτημα κατοίκων Δήμου Ύδρας.
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης