Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (25/9/2012 7.00΄μ.μ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα 21 Σεπτεμβρίου 2012
                                                                                           Αρ.Πρωτ.5859    


                                            
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύριε Σύμβουλε,

καλείστε όπως την 25η  Σεπτεμβρίου 2012,ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00
προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του
Δήμου «Μελίνα Μερκούρη».

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

1.      Λήψη απόφασης ύστερα από καταγγελία δημότη Ύδρας.

2.      Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄τριμήνου 2011.

3.      Έγκριση εσόδων - εξόδων έτους 2011.

4.      Αποδοχή ποσού 8.046,87 ευρώ και κατανομή στις σχολικές επιτροπές.

5.      Αποδοχή ποσού 50.000 ευρώ ,από την περιφέρεια Αττικής για υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012.

7.      Μετεγκατάσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας και υπομίσθωση χώρου.

8.      Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και ορισμός μελών.

9.      Αίτημα Κινηματογραφικής Λέσχης Ύδρας.

10.  Επιστροφή δωρεάς και αποδοχή νέας δωρεάς.

11.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.


12.  Καθορισμός ποσού αμοιβής προσωπικού με σύμβαση έργου.

13.  Πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών με πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο  το μήνα.

14.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας νερού στο Δήμο Ύδρας».

15.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Πλακόστρωση με καλντερίμι στην περιοχή Αγ.Αντώνιος Ύδρας».

16.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με ανοιχτό διαγωνισμό.

17.  Έγκριση μελέτης για το έργο «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013».

18.  Κανονισμός Εθελοντικής Αιμοδοσίας .

19.  Κανονισμός Κυκλοφορίας Αγοραίων Επιβατηγών Ζώων.

20.  Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης για την παραχώρηση σε τρίτους του λιμένα της Ύδρας.

21.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,για παροχή φιλοξενίας κτηνιάτρων, για τη φροντίδα των ιπποειδών της Ύδρας.

22.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού,για τις εκδηλώσεις της   Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

23.  Οικονομικός απολογισμός Μιαουλείων 2012.


  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠαναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα 18040 - Τηλ. 22983 20 200 - 22980 52 210 - 22980 53 003 - Fax 22980 53 482