Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 2011
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/02/2011


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
*Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας έτους 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 016/2011

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας για το οικονομικό έτος 2011.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου, Γεώργα Ευσταθίου, Δασκαλάκη Παναγιούλας και Κουκουδάκη Νικολάου.

*Αντικατάσταση Αντιπροέδρου της ΑΔΕΠΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 017/2011

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Ορίζει Αντιπρόεδρο της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρας τον κ. Κόκκο Παύλο.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου, Γεώργα Ευσταθίου, Δασκαλάκη Παναγιούλας, Κουκουδάκη Νικολάου και Μαυρομάτη Αναστασίας.

*Συγκρότηση επιτροπής αναστήλωσης ανεμόμυλων & δημιουργίας υπαίθριου θεάτρου και ορισμός μελών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 018/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Αναστήλωσης Ανεμόμυλων και Δημιουργίας Υπαίθριου Θεάτρου στο Δήμο Ύδρας, με τα ακόλουθα μέλη:

* Τέτσης Παναγιώτης, Ακαδημαϊκός
* Κοτρώνης Άγγελος, Δήμαρχος Ύδρας
* Λούλου Λουκία, Αντιδήμαρχος
* Βούλγαρης Ιωάννης του Γκίκα, Μηχανικός
* Παπαϊωάννου Δημήτρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
* Φινέ Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός
* Φινές Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
* Αρβανίτη Ιζαμπέλα, Επιχειρηματίας
* Βαρδινογιάννης Ιωάννης, Επιχειρηματίας
* Μανιάς Παναγιώτης, Επιχειρηματίας
* Τρίχας Νικόλαος, Επιχειρηματίας
* Καλλιτσαντζής Σάκης, Επιχειρηματίας
* Κωστόπουλος Ιωάννης, Διευθυντής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
* Παπουτσής Κωνσταντίνος, Επιχειρηματίας
* Ραφαλιά Άννα, Ζωγράφος
* Λιόλιου – Βούλγαρη Παρασκευή, Ηθοποιός
* Πετροπετσιώτη Αγγελική, Ηθοποιός
* Τσιγκούνης
* Παπαδόπουλος
* Σιαμάς

*Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και ορισμός μελών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 019/2011

Α! Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής στο Δήμο Ύδρας.
Β! Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Ορίζει τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής όπως παρακάτω:
· Τσόκλη Μάγια, Βουλευτής Επικρατείας
· Κοτρώνης Άγγελος, Δήμαρχος
· Μπίτσιος Κων/νος, Διευθυντής Ιδιαίτερου Γραφείου Προέδρου Δημοκρατίας
· Λούλου Λουκία, Αντιδήμαρχος - Ναυτική και Τουριστική Πράκτορας
· Μαύρος Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος
· Μαυρομάτη Αναστασία, Δημοτική Σύμβουλος
· Χαραμής Σπήλιος, Διευθυντής ΑNT1 TV
· Τσουκαλά Μπήλιω, Δημοσιογράφος
· Θεολογίτης Ιωάννης, Πρόεδρος Ναυτικών Πρακτόρων
· Σοφιανού Ευγενία, Δικηγόρος - Πρόεδρος Ξενοδόχων Ύδρας
· Σατρατζέμη Ηλιάνα, Επιχειρηματίας
· Σαρούκου Ζωή, Επιχειρηματίας
· Μανιάς Πάνος, Επιχειρηματίας
· Σαϊτης Σωτήρης, Ξενοδόχος
· Ράμπιας Αντώνης, Επιχειρηματίας
· Δρακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας
· Ράππας Ιωάννης, Επιχειρηματίας
· Διαμαντή Κατερίνα, Επιχειρηματίας
· Ρετιτάγκος Ιωάννης, Ιδιοκτήτης Ξενώνα
· Κόκκος Παύλος, Εργολάβος

*Συγκρότηση επιτροπής υδάτινων πόρων Ύδρας και ορισμός μελών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 020/2011

Α! Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Υδάτινων Πόρων στο Δήμο Ύδρας.

Β! Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Ορίζει τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής όπως παρακάτω:
· Άγγελος Κοτρώνης, Δήμαρχος
· Παστός Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
· Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.
· Μαύρος Ελευθέριος
· Ζηρίνης Ιωάννης
· Μανιάς Παναγιώτης
· Μαργιέλος Χρήστος
· Ζαχάρωφ
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου, Γεώργα Ευσταθίου, Δασκαλάκη Παναγιούλας, Κουκουδάκη Νικολάου, Μαυρομάτη Αναστασίας και Τσακίρη Εμμανουήλ.

*Συγκρότηση επιτροπής προστασίας και διαφύλαξης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & του περιβάλλοντος της Ύδρας και ορισμός μελών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 021/2011

Α! Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Προστασίας & Διαφύλαξης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος της Ύδρας, στο Δήμο Ύδρας.

Β! Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Ορίζει τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής όπως παρακάτω:

* Τέτσης Παναγιώτης, Ακαδημαϊκός
* Άγγελος Κοτρώνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Δήμαρχος Ύδρας
* Παστός Ιωάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Οικοδόμων – Αντιδήμαρχος
* Βούλγαρης Ανάργυρος, Δημοτικός Σύμβουλος
* Μαύρος Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος
* Παπαϊωάννου Δημήτρης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
* Προκοπίου Γεώργιος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
* Μυλωνάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
* Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
* Φινέ Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός
* Ζουμπουλάκης Θεόδωρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
* Κόκκος Παύλος, Εργολάβος
* Ράμπιας Αντώνιος, Επιχειρηματίας
* Καββαδία Αριστέα, Προϊσταμένη 1ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

*Συγκρότηση επιτροπής Υγείας και ορισμός μελών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 022/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Υγείας στο Δήμο Ύδρας, με τα παρακάτω μέλη:
Μανίκας Παναγιώτης, Μπερικέτης Γεώργιος, Σάλεχ Άουνι, ο εκάστοτε Αγροτικός Γιατρός, Μουστακαρίας Θεόδωρος, Μπαλαμπάνη Σωτηρία, Δημόπουλος Κωνσταντίνος – Καθηγητής, Κόκκορης Χαράλαμπος, Καράχου Γιούλη, Νεστοράτου Μαρία, Λάσκαρη Αναστασία, Γαβαλιάς Παναγιώτης, Ραφαλιάς Ευάγγελος, Κοτρώνης Άγγελος – Δήμαρχος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σκαλκέας Γρηγόριος – Ακαδημαϊκός, Κελέκης Δημήτριος, Τρακάδας Στάμος, Σταματάκης Νικόλαος, Γιαννίμπας Αντώνιος, Ζερβός Παναγιώτης, Παπουτσής Δημήτριος και Αναστάσιος Μαυρουδάκος.

*Συγκρότηση επιτροπής Πολιτισμού και ορισμός μελών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 023/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Πολιτισμού στο Δήμο Ύδρας, με τα παρακάτω μέλη:
Τέτσης Παναγιώτης – Ακαδημαϊκός, Κοτρώνης Άγγελος – Δήμαρχος, Λούλου Λουκία – Αντιδήμαρχος, Μεθενίτη – Γιαννίμπα Ελένη – Δημοτική Σύμβουλος, Ξαρχάκος Στάυρος – Συνθέτης, Μαυρουδή Εριέττα, Βερναρδάκη – Παπαδάκη Ελένη, Μανιάς Παναγιώτης – Διευθ. Λυκείου, Πετροχείλου Ιωάννα – Καθηγήτρια, Ασπρούλης Νικόλαος – Ζωγράφος, Βότση Έλενα – Επιχειρηματίας, Ράππας Δημήτριος – Ζωγράφος, Πετροπετσιώτη Αγγελική – Ηθοποιός, Λιόλιου Παρασκευή – Ηθοποιός, Χριστοδούλου Ελένη – Συντάκτρια Εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ», Ζερβού Τζένη και Ράππας Παναγιώτης – Κινηματογραφιστής.

*Συγκρότηση επιτροπής Αθλητισμού και ορισμός μελών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 024/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Αθλητισμού στο Δήμο Ύδρας, με τα παρακάτω μέλη:
Κοτρώνης Άγγελος – Δήμαρχος, Μαρκαντώνης Παναγιώτης - Πρόεδρος Δ.Σ., Σωτηρόπουλος Αναστάσιος - Δημοτικός Σύμβουλος, Μαύρος Ελευθέριος - Δημοτικός Σύμβουλος, Μουστακαρίας Θεόδωρος - Πρόεδρος Υ.Ν.Ο., ο εκάστοτε Πρόεδρος του Α.Ο.Υ., Αναργύρου Στέφανος – Ολυμπιονίκης, Χαραμής Παναγιώτης, Σαρούκου Ζωή, Λαμπρόπουλος Παναγιώτης, Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, Μαυρουδάκος Ιωάννης, Καλαφάτης Νεκτάριος, Σταθάκης Σωτήριος

*Ορισμός εποπτριών – εθελοντριών τάξης και καθαριότητας στις γειτονιές της Ύδρας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 025/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει τις επόπτριες – εθελόντριες τάξης και καθαριότητας του Δήμου Ύδρας, όπως παρακάτω:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ:
Βούλγαρη – Ρούσση Μαρία, Κουκουδάκη Ρούλα, Μερτζάνη Χριστίνα και Τζίρμπη Ελένη.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΑΦΑ:
Ράππα – Καλύβα Στατήρω (Δημ. Σύμβουλος), Αραπογιάννη Παρασκευή, Καραμήτσου Ελένη, Γκιώνη Αγγέλα και Τσίγκου Δήμητρα.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΟΥΑΓΙΑ:
Καρακατσάνη Μαρία, Καρακατσάνη Σταυρούλα, Λούλου Ελένη και Λιόλιου – Βούλγαρη Βούλα.
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:
Ρετιτάγκου Παναγιώτα, Καρανδινού Γιώτα, Σαρρή Ζαχαρούλα και Γιαννίμπα Ελένη.
ΚΑΛΑ ΠΗΓΑΔΙΑ:
Δαρδανού Παναγιώτα, Σωτηροπούλου Πόπη, Παπαδοπούλου – Μπίκου Σοφία και Κοκοσιώτη Έλενα.
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ:
Πετροχείλου Μαρία, Βούλγαρη Μαρία (Συζ. Γεωργίου), Ασλάνη Εισοδία, Πούλη Σοφία και Παρίση Μαρία.
ΒΛΥΧΟΣ:
Ράμπια Τασία, Παπαχατζή Αντιγόνη, Λεμπέση Μαρίνα, Seeds Κορίνα και Βερβενιώτη Πόπη.

*Συγκρότηση επιτροπής μέριμνας και προστασίας αδέσποτων ζώων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 026/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση της επιτροπής Μέριμνας και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Ύδρας, με τα παρακάτω μέλη:
· Λούλου Λουκία, Αντιδήμαρχος
· Μεθενίτη –Γιαννίμπα Ελένη, Δημ.Σύμβουλος
· Mαυραγάνης Δημήτρης, Κτηνίατρος
· Silipandi Eleonora, Πρόεδρος Υδραϊκής Κιβωτού
· Felicity Ranas, Γραμματέας Υδραϊκής Κιβωτού
· Καλαματιανάκης Αργύρης
· Σταματάκου Χριστίνα
· Mέξη Κυριακή του Παντελή
· Διαμαντής Παναγιώτης
· Ραφαλιά Άννα
· Γκουζούλα-Αναργύρου Αικατερίνη
· Ζωγκού Πόπη

*Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 027/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει αρμόδιο για τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ύδρας τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βούλγαρη Ανάργυρο, με αναπληρωτή του τον κ. Μερτζάνη Αθανάσιο.

*Επιλογή Τράπεζας για άνοιγμα έντοκου λογαριασμού του Δήμου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 028/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναβάλει την επιλογή Τράπεζας για άνοιγμα έντοκου λογαριασμού του Δήμου Ύδρας για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρις ότου εξευρεθεί η αποδοτικότερη τραπεζική προσφορά.

*Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ύδρας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 029/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

α. Τη μίσθωση ακινήτου στον οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Ύδρας, λόγω στενότητας χώρου του Δημαρχείου.
β. Οι όροι του διαγωνισμού θα καταρτιστούν από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
γ. Συγκροτεί την επιτροπή για τη διενέργεια των διαγωνισμών μισθώσεων – εκμισθώσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81, όπως παρακάτω:

* Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος,
* Η κα Ράππα – Καλύβα Στατήρω, Δημοτική Σύμβουλος
* Ο κ. Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος.

δ. Συγκροτεί την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών μισθώσεων – εκμισθώσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81, όπως παρακάτω:

* Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος,
* Ο κ. Βουλγαρης Ανάργυρος, Δημοτικός Σύμβουλος και
* Ένας (1) μηχανικός Δ.Υ. Δήμου Πειραιά.

*Αποδοχή ποσού 30.000,00 € για υδροδότηση της Ύδρας με υδροφόρα πλοία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 030/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

α. Αποδέχεται την πίστωση του ποσού των 30.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «Επιχορήγηση του Δήμου Ύδρας Ν. Πειραιά για Υδροδότηση Ύδρας με Υδροφόρα Πλοία».
β. Αποδέχεται την πίστωση των 30.000,00€ και το εντάσσει στον Π/Υ του Δήμου στον Κ.Α.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος, ως υπόλογος του 2325/2204608500009014 Λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος Πόρου.

*Αλλαγή συντελεστών για Δ.Τ. – Δ.Φ. – Τ.Α.Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 031/2011

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τη διατήρηση των συντελεστών Δ.Τ. – Δ.Φ. – Τ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2011.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου, Γεώργα Ευσταθίου, Δασκαλάκη Παναγιούλας, Κουκουδάκη Νικολάου και Μαυρομάτη Αναστασίας.*Έγκριση φύλλων αυτοτελών οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για απογραφή 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 032/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει τα Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου Ύδρας, όπως παρακάτω:
Α/Α REC

Κωδ. Οικ.

Όνομα Αυτοτελούς Οικισμού
15862
01 Η Ύδρα

15863
02 Η νήσος «Άγιος Γεώργιος»

15864
03 Η νήσος «Άγιος Ιωάννης»

15865
04 Ο Άγιος Κωνσταντίνος

15866
05 Η νήσος «Άγιος Νικόλαος»

15867
06 Η νήσος Βένιζα

15868
07 Ο Βλυχός

15869
08 Η νήσος «Δοκός»

15870
09 Η Επισκοπή

15871
10 Το Ζώγερι

15872
11 Τα Ζωγκαίικα

15873
12 Η νήσος «Κιβωτός»

15874
13 Το Κλιμάκι

15875
14 Η νήσος «Λιμιόνιζα»

15876
15 Το Μανδράκι

15877
16 Η Μονή Αγίας Ευπραξίας

15878
17 Η Μονή Αγίας Τριάδος

15879
18 Η Μονή Αγίου Νικολάου
15880

19

Η Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου
Ζούρβας

15881
20 Η Μονή Προφήτου Ηλιού

15882
21 Ο Μώλος

15883
22 Ο Παλαμιδάς

15884
23 Η νήσος «Παραπόλα»

15885
24 Η νήσος «Πετάσι»

15886
25 Η νήσος «Πλατονήσι»

15887
26 Η νήσος «Σταυρονήσι»

15888
27 Η νήσος «Τρίκερι»


*Πρόσληψη δώδεκα (12) εργατών με σύμβαση ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 033/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με 8μηνη σύμβαση δώδεκα (12) εργατών, εκ των οποίων οκτώ (8) θα απασχολούνται στην καθαριότητα και τέσσερις (4) στην ύδρευση.

*Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών νήσου Ύδρας ως πολυσύχναστων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 034/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Ύδρας στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των παραλιών της νήσου Ύδρας ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2011 τον κ. Βούλγαρη Ανάργυρο, με αναπληρωτή του τον κ. Μαρκαντώνη Παναγιώτη.

*Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 035/2011

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

α. Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για χρονική περίοδο δύο (2) μηνών.
β. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2011.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου, Γεώργα Ευσταθίου, Δασκαλάκη Παναγιούλας, Μαυρομάτη Αναστασίας και Κουκουδάκη Νικολάου.

*Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 036/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

α. Συγκροτεί την επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό του Δήμου Ύδρας για το έτος 2011, όπως παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

* Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος.
* Μαυρουδάκος Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος.
* Αναργύρου Μαρία, φορολογούμενος δημότης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

* Μαύρος Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος.
* Βούλγαρης Ανάργυρος, Δημοτικός Σύμβουλος.
* Λιόλιου Παρασκευλή, φορολογούμενη δημότης.

β. Ορίζει γραμματέα της εν λόγω επιτροπής την υπάλληλο του Δήμου Ύδρας κα Λαναρά Μαρία.

*Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 037/2011

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Ύδρας στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2011 τον κ. Μαύρο Ελευθέριο, με αναπληρωτή του τον κ. Μαυρουδάκο Αναστάσιο.
Αν κάποιος επιθυμεί να λάβει αντίγραφο μιας ή και περισσοτέρων εκ των παραπάνω αποφάσεων, παρακαλείται να απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Στις 20 Φεβρουαρίου ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα "Μελίνα Μερκούρη" η συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ύδρας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύριε Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 20η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή, και ώρα 10:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου "Μελίνα Μερκούρη".
Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση του Τ.Π εκτελεστέων έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας, έτους 2011.
2. Αντικατάσταση αντιπροέδρου Α.Δ.ΕΠ.Υ.
3. Συγκρότηση επιτροπής αναστήλωσης ανεμόμυλων και δημιουργίας υπαίθριου θεάτρου και ορισμός μελών.
4. Συγρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και ορισμός μελών.
5. Συγκρότηση επιτροπής υδάτινων πόρω Ύδρας και ορισμός μελών.
6. Συγρότηση επιτροπής προστασίας και διαφύλαξης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και του περιβάλλοντος της Ύδρας και ορισμός μελών.
7. Συγκρότηση επιτροπής Υγείας και ορισμός μελών.
8. Συγρότηση επιτροπής πολιτισμού και ορισμός μελών.
9. Συγκρότηση επιτροπής αθλητισμού και ορισμός μελών.
10. Ορισμός εποπτριών - εθελοντριών τάξης και καθαριότητας στις γειτονιές της Ύδρας.
11. Συγκρότηση επιτροπής μέριμνας και προστασίας αδέσποτων ζώων.
12. Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
13. Επιλογή Τράπεζας για άνοιγμα έντοκου λογαριασμού του Δήμου.
14. Ενοικίαση κτηρίου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ύδρας.
15. Αποδοχά ποσού 30.000 ¤, για υδροδότηση Ύδρας με υδροφόρα πλοία.
16. Αλλαγή συντελεστών για Δ.Τ. - Δ.Φ. - Τ.Α.Π.
17. Έγκριση των φύλλων αυτοτελών οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για την απογραφή 2011.
18. Πρόσληψη 12 εργατών με σύμβαση ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες αναποδοτικού χαρακτήρα.
19. Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού των παραλιών της νήσου Ύδρας ως πολυσύχναστων ή μη.
20. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαιρων αναγκών.
21. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.
22. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
23. Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης.

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 31/1/2011

Ο Δήμαρχος Άγγελος Λ. Κοτρώνης κατά την παραμονή του στην Αθήνα, είχε επαφές και συναντήσεις με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του τόπου μας, για την προώθηση έργων στο νησί μας.
Πάντα θα σας ενημερώνουμε για τις προσπάθειες που καταβάλλει η νέα Δημοτική Αρχή, ώστε σύντομα το νησί μας να βρει τον δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου, μετά την στασιμότητα όλων αυτών των χαμένων χρόνων.
Δευτέρα 24-01 ο Δήμαρχος συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας κ. Μιχάλη Παπαχατζή, συναντήθηκε με την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Λεκάκου στον Πειραιά.
Η συνάντηση κράτησε περίπου δύο ώρες και έγινε πλήρης ενημέρωση για τον νέο τρόπο ελέγχου των οικονομικών των Δήμων, όπως αυτός προβλέπεται από τον “Καλλικράτη”.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Λ. Κοτρώνης συναντήθηκε στο πολιτικό του γραφείο, με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Βούρο.
Σκοπός της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα, ήταν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στο εξής στο νησί μας.
Ο Δήμαρχος ζήτησε από τον κ. Βούρο, οι εκδηλώσεις αυτές να είναι μόνο υψηλού επιπέδου, αντάξιες της ιστορίας και του ονόματος της Ύδρας και όχι προχειρότητες που προσβάλουν βάναυσα τον τόπο μας.
Ο κ. Άγγελος Κοτρώνης κατέθεσε στο Βουλευτή προτάσεις διαφόρων εκδηλώσεων, στις οποίες υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων.
Οι προτάσεις του Δημάρχου για τις εκδηλώσεις, θα γίνουν γνωστές όταν οριστικοποιηθούν.
Ο Βουλευτής με τον Δήμαρχο κατέληξαν και στους Φορείς που θα χρηματοδοτήσουν τις εκδηλώσεις αυτές. Ο κ. Βούρος, από την θέση που κατέχει, θα φροντίσει για την εξασφάλιση αυτών των πόρων.

Τρίτη 25-01 Ο Δήμαρχος συνοδευόμενος από την εξωτερική συνεργάτιδα του Δήμου κ. Αναστασία Φίλη, πολιτικό μηχανικό, είχε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Δημήτρη Κατσικάρη.
Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Μοσχολέας.
Ο Δήμαρχος έθεσε με παρρησία και «απαίτηση» στον Αντιπεριφερειάρχη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας, ξεχασμένο για χρόνια ολόκληρα, αφού οι αρμόδιοι δεν ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσει αυτά, που σε χρόνους χρυσούς, όταν τα οικονομικά της χώρας μας ήταν ανθηρά και το χρήμα έρεε, οι υπεύθυνοι για την τύχη και την ανάπτυξη της Ύδρας δεν ενδιαφέρθηκαν.
Έργα υποδομής όπως, αποχέτευση (βιολογικός καθαρισμός), ύδρευση (ποιότητα νερού και αλλαγή δικτύου ύδρευσης) και καθαριότητα (διαχείριση σκουπιδιών), είναι τα έργα με τα οποία θα ασχοληθεί με πάθος και σθένος, η νέα Δημοτική Αρχή.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κατσικάρης, κατανοώντας τα προβλήματα, υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια και συμπαράσταση προς αυτή την κατεύθυνση.
Εκτός των έργων υποδομής, συζητήθηκαν έργα όπως, ελικοδρόμιο, τσιμεντόστρωση δρόμου προς Αγία Ματρώνα, αναστήλωση ανεμόμυλων, επισκευή μονοπατιών, κατασκευή υπαίθριου θεάτρου πολλαπλών εκδηλώσεων κ.α.
Εμείς θα ζητάμε, θα απαιτούμε, θα διεκδικούμε. Όλα για το νησί μας. Τίποτα όμως δεν θα αφήνεται στην τύχη του. Θα τρέχουμε και θα προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτά που ήδη έπρεπε να είχαν γίνει και δεν έγιναν. Όλα όσα προεκλογικά είχαμε υποσχεθεί.
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθηγητή κ. Γεώργιο Βλάχο.
Μαζί του συζήτησε το θέμα της σημαδούρας, για μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Ο Γενικός υπέδειξε στον Δήμαρχο τον τρόπο που θα ακολουθηθεί και υποσχέθηκε ότι σύντομα το έργο θα πραγματοποιηθεί.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Δήμαρχος, παρέστη στην επίσημη υποδοχή της Ακαδημαϊκού κ. Άννας Μπενάκη – Ψαρούδα στην Ακαδημία Αθηνών.
Η Ύδρα δικαίως υπερηφανεύεται, αφού δύο παιδιά της ο κ. Παναγιώτης Τέτσης και η κ. Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα είναι τακτικά Μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.
Πέμπτη 27-01 ο Δήμαρχος παρακολούθησε στο ξενοδοχείο «Athens Imperial», διαπεριφερειακή ημερίδα που οργάνωσε η ΚΕΔΚΕ.
Παρασκευή 28-01 Ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Λ. Κοτρώνης είχε σημαντική συνάντηση με μεγάλο οικονομικό παράγοντα της Χώρας μας και συζήτησε μαζί του, την πραγματοποίηση έργων στο νησί μας.
Η συνάντηση κρίθηκε και από τις δύο πλευρές απολύτως επιτυχής.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται για το καλό της Ύδρας, που τόσα έχει στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια.


Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου.