Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα, 15 Οκτωβρίου 2014
Αρ.Πρωτ.4819

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κυρία / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε    όπως    την   19η Οκτωβρίου 2014,  ημέρα  Κυριακή και  ώρα  18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.
Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1.Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.
2.Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων και ορισμός μελών. 
3.Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης και Αποσφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών.
4.Συγκρότηση Επιτροπής Ύδρευσης. 
5. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και ορισμός μελών.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού και ορισμός μελών.
7. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού και ορισμός μελών. 
8. Συγκρότηση Επιτροπής για αξιολόγηση του πλοίου ΥΔΡΑ ΙΙ.
9. Συγκρότηση Επιτροπής για την επιδίωξη μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Ύδρας.
10. Αποδοχή ποσού 50.000,00 € για την υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.
11. Αποδοχή ποσού 50.000,00 € για την υδροδότηση της νήσου Ύδρας με υδροφόρα πλοία.
12.Εξουσιοδότηση του Δημάρχου  ως υπολόγου σε λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος.
13.Αποδοχή  ποσού 8.046,87 € κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές.
14. Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία CARDIOEXPRESS.
15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, του αναδόχου Μπερτόδουλου ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ μέχρι 5-4-2015».
16.Ορισμός Διατάκτη .
17.Χορήγηση αδείας μουσικών οργάνων καταστήματος «SYNSET».
18.Αίτημα Αθλητικού Ομίλου Ύδρας.
19.Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως «εποχικής».
20.Καθορισμός Αντιμισθίας Προέδρου,Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Υ .
21.Αίτημα για αποκατάσταση και συμπλήρωση της στήλης των Υδραίων πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944.
22.Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων καταστημάτων.
23.Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας   Αριστοτέλης

 Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2014