Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 9ης Ιουνίου 2012

Με σημαντικά θέματα συζήτησης τα παρακάτω:
a-Αποδοχή από τον Δήμο Ύδρας χρηματοδότησης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α για την πράξη «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας» ύψους 9.614.783,81 € (χωρίς Φ.Π.Α)


β-Λήψη απόφασης ύστερα από αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για παροχή γνωμοδότησης από το Δήμο Ύδρας, σχετικά με την επέκταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρίας «INTERFISH  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.»

Watch live streaming video from hydras_municipal at livestream.com

Watch live streaming video from hydras_municipal at livestream.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ

Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 9η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:


1-Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος.
2-Αποδοχή από τον Δήμο Ύδρας χρηματοδότησης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α για την πράξη «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ύδρας» ύψους 9.614.783,81 € (χωρίς Φ.Π.Α)
3-Συμπλήρωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας, έτους 2012.
4-Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας, έτους 2012.
5-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ύδρας και Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης νηπιαγωγείου Ύδρας», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € (με Φ.Π.Α).
6-Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των Μιαουλείων 2012.
7-Λήψη απόφασης ύστερα από αίτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για παροχή γνωμοδότησης από το Δήμο Ύδρας, σχετικά με την επέκταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρίας «INTERFISH  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.»

Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.


ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης  Εμμ.  Μαρκαντώνης