Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 6 μ.μ. συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ
Ύδρα  17 Δεκεμβρίου 2011
Αρ. πρωτ. 6706


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 21η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας, έτους 2012.
 2. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και ορισμός μελών του.
 3. Ενεργοποίηση κλη ροδοτήματος Δήμητρας Φαμελιάρη.
 4. Απολογισμός φορολογικής κατάστασης Δήμου Ύδρας.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2011
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Β’ Νηπιαγωγείου Ύδρας.
 7. Αίτημα Δημοτών Δήμου Ύδρας.
Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης  Εμμ.  Μαρκαντώνης

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ 2011-2014

 
Τομέας 1. Ποιότητα Ζωής

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στη χώρα μας και καθορίζει τους δείκτες ευημερίας, επηρεάζοντας  τον Δήμο Ύδρας.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το νησί της Ύδρας πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους Υδραίους.

α) Καλλωπισμός και Συντήρηση χώρων 
β) Δημιουργία παιδικών χαρών
γ) Ανάδειξη – Αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας
δ) Αναστήλωση – Αναπαλαίωση ανεμόμυλων
ε) Ενίσχυση φωτισμού
στ) Ολοκλήρωση προγράμματος δενδροφυτεύσεων
ζ) Ανάπλαση, Εξωραϊσμός, Φωτισμός στους δρόμους Ύδρα – Καμίνι, Καμίνι – Βλυχός.
η) Αναβάθμιση του οικισμού Καμίνι.Τομέας 2.  Καθαριότητα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν υπάρχουν κατάλληλα οργανωμένες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, γεγονός που εκτός από την αισθητική υποβάθμιση συγκεκριμένων περιοχών αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το φυσικό περιβάλλον, τόσο όσον αφορά το υπόγειο νερό, όσο και τα νερά κολύμβησης.
Έλλειψη αποχέτευσης ακάθαρτων λυμάτων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Αλλαγή του μοντέλου καθαριότητας, μεθοδικότητα, κατάλληλες υποδομές και σωστή εργασία.
α) Μελέτη και Λειτουργία ΧΥΤΑ
β) Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
γ) προμήθεια και τοποθέτηση κάδων νέας τεχνολογίας
δ) Επανατοποθέτηση των αποξηλωθέντων μικρότερων καδων
ε) Συντήρηση οχημάτων αποκομιδής σκουπιδιών και προμήθεια νέων οχημάτων
στ) Σχεδιασμός και κατασκευή δημοτικών στάβλων

Τομέας 3.  Παιδεία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


Αρνητικό το ποσοστό των αγράμματων στο νησί
Αρνητική η εικόνα των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κτηρίων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε η παρεχόμενη παιδεία να είναι ανταγωνιστική και υψηλού επιπέδου
α)Κατασκευή σύγχρονου κτηρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου
β) Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού για τις εργαζόμενες μητέρες
γ) διενέργεια προσεισμικών ελέγχων
δ) Υποστήριξη του θεσμού των ολοήμερων σχολείων
ε) Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους μαθητές
στ) Προγραμματισμός – Λειτουργία υποστηρ ικτικών υπηρεσιών για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες  

Τομέας 4 . Πολιτισμός

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 Στασιμότητα της πολιτιστικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα των πεπερασμένων πρακτικών.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του νησιού στον χώρο του πολιτισμού
α) Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και προβολή του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
β) Φεστιβάλ πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
γ) Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου
δ) Σχεδιασμός και υλοποίηση καλλιτεχνικού εργαστηρίου

Τομέας 5. Κοινωνική Μέριμνα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ


 Υψηλή και παρατεταμένη ανεργία με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Προσφορά κοινωνικών υπηρ εσιών στο δημότη. Συγκεκριμένη και Ολοκληρωμένη πολιτική στο χώρο της κοινωνικής  μέριμνας α) Δημιουργία δημοτικού ιατρείου
β) Υποστήριξη του ΄Κουλούρειου΄ νοσοκομείου
γ) Προμήθεια ειδικού ασθενοφόρου οχήματος
δ) Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους και νέους
ε) Ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία σχετική με τα προβλήματα που κυριαρχούν στην εποχή μας
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  2011-2014 του Δήμου μας αποτελεί την κορυφαία Προγραμματική Δέσμευση της τρέχουσας Δημοτικής θητείας η οποία συνδιαμορφώνεται με το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας και των ενεργών μελών της που επιθυμούν να συμμετέχουν.
Η βοήθεια επομένως όλων μας (μέσω των παρατηρήσεων - προτάσεων που θα υποβληθούν) για την ολοκληρωμένη προσέγγιση των σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου δεν έχει αντίκτυπο αποκλειστικά στην παρούσα Δημοτική Αρχή αλλά στην Ανάπτυξη και Προοπτική του τόπου μας.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους - παρατηρήσεις-  στο ειδικό email :

epixeirisiakoydras@gmail.com

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Σε αργία από τη θέση του δημοτικού συμβούλου Ύδρας ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος

Απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Με την υπ’ αριθμόν 41772/38600 απόφαση που υπέγραψε την 17 Νοεμβρίου 2011  ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος, τίθεται σε αργία από τη θέση του δημοτικού συμβούλου Ύδρας ο Κωνσταντίνος Αναστόπουλος βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 236 παρ. 1 και 2 α. του Ν. 3852/2010 λόγω της αμετάκλητης παραπομπής του για να δικαστεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου στον Πειραιά

Από τον Δήμο

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 6μ.μ

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ


Ύδρα  19 Νοεμβρίου 2011
Αρ. πρωτ.    6231


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ


Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 25η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:


 1. Έγκριση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2011, ύστερα από τον έλεγχο της από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 69/2011 απόφασή της.
 2. Κατανομή από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ύδρας, των Κρατικών Επιχορηγήσεων στις Σχολικές Επιτροπές και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
 3. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός έτους.
 4. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των ακινήτων ιδιοκ τησίας του Δήμου Ύδρας για το έτος 2012.
 5. Καθορισμός ανταποδοτικών τέλών φωτισμού και καθαριότητας.
 6. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων που παραχωρεί ο Δήμος προς τρίτους και προσδιορισμός τελών χρήσης αυτών.
 7. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π).
 8. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων.
 9. Kαθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
 10. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ύδρας.
 11. Καθορισμός τέλους σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης  του Δήμου Ύδρας.
 12. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2012, του Δήμου Ύδρας
 13. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας (Δ.Λ.Τ.Υ), έτους 2011.
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας, έτους 2011.
 15. Αποδοχή συνέχισης προγράμματος πλήρους απασχόλησης Ν.Θ.Ε (Νέων Θέσεων Εργασίας) από τον Δήμο Ύδρας, ως καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρας.
 16. Καθορισμός ξενοδοχειακής μονάδας ως εποχικής.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διενέργεια εκδηλώσεων και τον στολισμό της Ύδρας κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων 2011 και της Πρωτοχρονιάς 2012.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την διοργάνωση ημέρας αιμοδοσίας.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την φιλοξενία των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής.
 20. Λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Ύδρας αναφορικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε).


  Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης Εμμ. Μαρκαντώνης

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Aνάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ:ΥΔΡΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 75/2011


Απόσπασμα από το πρακτικό της 28ης συνεδρίασης της
οικονομικής επιτροπής

Στην Ύδρα, σήμερα 8 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11.45, ημέρα Τρίτη
και ώρα 12.30΄, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα για την κατακύρωση των
πρακτικών δημοπρασίας για την ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας
καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών
ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης,
έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:
Βάσει της 60/2011 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την ανάθεση σε ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) της
υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, συλλογής και
μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
21/10/2011 και στις εφημερίδες:1)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, 2) ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ, 3)ΕΞΠΡΕΣ, 4)ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 5)ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τέσσερις (4) υποψήφιοι από
τους οποίους ένας (1) αποκλείστηκε και τρεις (3) έγιναν δεκτοί, για
τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό της Οικονομικής
επιτροπής.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να
αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και
αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν.3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιώτη (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών στον κ.Αντώνιο Μπίκο εφόσον δεν έγινε
καμία ένσταση.
2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή
της συμβάσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άγγελος Λ.Κοτρώνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παστός Ιωάννης
Ράππα-Καλύβα Στατήρω
Σωτηρόπουλος Αναστ.
Μαυρομάτη Αναστασία

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 6 μ.μ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα  19 Οκτωβρίου  2011
Αρ. πρωτ.    5845


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ


Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011, και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2012 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
 2. Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ύδρας.
 3. Λήψη απόφασης προς εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που αφορά στην καθυστέρησης έκδοσης οικοδομικών αδειών στο νησί μας.
 4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την καταστροφή αντικειμένου το οποίο δεν έχει  καμία αξία (σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).
 5. Ορισμός εκπροσώπου στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων.
 6. Έγκριση υλοτόμησης πεύκου και κλάδεμα ευκαλύπτου στην περιοχή Νέος Κόσμος, ύστερα από αίτημα δημότη.
 7. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως «εποχικής».
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, έτους 2011.
 9. Έγκριση δαπάνης για παροχή γεύματος σε ομάδα Δανών δημοσιογράφων, με σκοπό την προώθηση του τουρισμού με σκάφη αναψυχής.
 10. Έγκριση δαπάνης για  εκδηλώσεις Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2011.
 11. Έγκριση δαπάνης για καταχώρηση στον τουριστικό οδηγό HYDRA VIEW.
 12. Έγκριση δαπάνης για καταχώρηση στον τουριστικό οδηγό TOURIST GUIDE.
 13. Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία ενός ατόμου του Οργανισμού «ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ» με σκοπό την προβολή κινηματογραφικών ταινιών.
 14. Διάθεση ποσού 5.000,00 € για την δημιουργία Δημοτικής Διαδικτυακής πύλης και τουριστικού site. (PORTAL – SITE)
 15. Αποδοχή ποσού 10.890,88 € από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Προώθηση Ευρυζωνικότητας  Δήμου Ύδρας. 
 16. Οικονομικός απολογισμός Μιαουλείων 2011.
 17. Αίτημα δημοτών.
Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης  Εμμ.  Μαρκαντώνης

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ύδρας


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ύδρα 17 Oκτωβρίου 2011
Αρ. Πρωτ: 5813


Προς : Μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)


ΘΕΜΑ:Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας, στις 21 Οκτωβρίου 2011,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, ώστε να διεξαχθεί  Τακτική Συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν τα παρακάτω θέματα :


 1. Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του   Προϋπολογισμού 2011.
 2. Έγκριση  και Διάθεση Πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άγγελος Λ. Κοτρώνης
Δήμαρχος Ύδρας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑΤετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΥΔΡΑΣ : Προς τον Δήμαρχο Ύδρας και πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας κ. Άγγελο Κοτρώνη

    Ύδρα, 29/9/2011                  
Προς
                 
τον Δήμαρχο Ύδρας και πρόεδρο  της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Ύδρας
                 
κ. Άγγελο Κοτρώνη
             
Κοιν:   -Στον Υδραϊκό λαό


Κύριε Δήμαρχε  και πρόεδρε της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου,  
      όπως  σας έχω ενημερώσει και εγγράφως, δεν αποδέχομαι την παρακράτηση  από τον Δήμο της θεσμοθετημένης  για όλους τους δημοτικούς συμβούλους αμοιβής ανά συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιθυμώ να αποφασίσετε αρμοδίως, ώστε να κατατεθούν αναδρομικά τα έως σήμερα ποσά που μου αναλογούν και στο εξής ανά συνεδρίαση, στο Α΄Δημοτικό Σχολείο, εις μνήμην του γιατρού, του ανθρωπιστή και δημάρχου Ύδρας, Αντώνη Λιγνού.
      Με  την ευκαιρία αυτή, σας καλούμε  να δημοσιοποιήσετε τα ονόματα εκείνων στους οποίους ο Δήμος έχει χορηγήσει δωρεάν κινητά τηλέφωνα (20 τον αριθμόν), το κόστος χρήσης των οποίων πλησιάζει έως σήμερα τα Ευρώ 8.500. εις βάρος του ΥδραΪκού λαού. Αντί αυτού του ποσού, να πληρώσετε για κάθε χρόνο μια από τις δύο υπαλλήλους του Δήμου που τις έχετε σε «εθελοντική» ομηρία.  
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΥΔΡΑΣ
& Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας


 
Μανόλης Τσακίρης

Υ.Γ.: Ήδη, πάνω από 120 συνδημότες μας (όσοι πρόλαβαν) πέρα από παραταξιακές τοποθετήσεις και πολιτικές πεποιθήσεις υπέγραψαν υπόμνημα προς τον πρόεδρο του Δ.Σ., για να συγκαλέσει συμβούλιο με μοναδικό θέμα την μείωση των μισθών του δημάρχου, του προέδρου, των δύο αντιδημάρχων κατά 25%, καθώς και την μη παρακράτηση υπέρ του Δήμου των αποζημιώσεων που προβλέπει ο Καλλικράτης για τους δημοτικούς συμβούλους ανά συνεδρίαση.
Το ίδιο θα ζητήσουμε  και για το Λιμενικό Ταμείο.
Τα ποσά αυτά θα καλύψουν την αποζημίωση για πρόσληψη 7 ανέργων σε διάφορες εργασίες και θα ενισχυθούν περαιτέρω αν καταργηθεί η μία θέση αντιδημάρχου εκ των δύο, όπως έχουμε επίσης ζητήσει.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΎδραςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Ύδρα 10 Oκτωβρίου 2011
Αρ. Πρωτ: 5728


Προς : Μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)


ΘΕΜΑ:Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας, στις 14 Οκτωβρίου 2011,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, ώστε να διεξαχθεί  Τακτική Συνεδρίαση.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν τα παρακάτω θέματα :

 1. Καθορισμός όρων της δημοπρασίας για ανάδειξη  εργολάβου καθαριότητας.
 2. Υποβολή της υπ.αρ.48β/2011 απόφασης Δημάρχου ,για έγκριση.
 3. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο 3μελές εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς  (Αυθαίρετο κτίσμα).
 4. Έγκριση ανανέωσης  αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΤΗΣ»
 5. Έγκριση  και Διάθεση Πιστώσεων.
 6. Αποδοχή Δωρέας, χειρόγραφων επιστολών της Ελληνικής Επανάστασης από την κ.Μωραϊτάκη Ελένη.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Άγγελος Λ. Κοτρώνης
Δήμαρχος Ύδρας

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, και ώρα 18:00


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα  22 Σεπτεμβρίου  2011
Αρ. πρωτ.    5473


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΔΡΑΣ


Κυρία / κύριε Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011, και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δήμου ¨Μελίνα Μερκούρη¨.

Στην συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, έτους 2011.
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων  Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, έτους 2011.
 3. Έγκριση απολογισμών των ετών 2008, 2009, 2010. 
 4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έτους 2011.
 5. Λήψη απόφασης ως προς την επιβολή τέλους χρήσης των Δ.Χ αυτοκινήτων του Δήμου Ύδρας, για μεταφορές  προς εξυπηρέτηση των δημοτών. 
 6. Αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α του Δήμου Ύδρας».
 7. Έγκριση μελέτης με σκοπό την σύσταση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Ύδρας.
 8. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αναφορικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε.
 9. Έγκριση της υπ’ αρ. 64/2011 μελέτης για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Ύδρα με υδροφόρα πλωτά μέσα, για το έτος 2012.
 10. Απόφαση Δ.Σ για λογαριασμό που ανοίχτηκε στην τράπεζα ALPHA BANK και αφορά στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής Ζωής – Βοήθεια στο Σπίτι»
 11. Αποδοχή ποσού 70.000,00 € από την Περιφέρεια Αττικής για την υδροδότηση της Ύδρας με υδροφόρα πλοία.
 12. Χορήγηση επιδόματος στον υπάλληλο που ασχολείται με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
 13. Ενέργειες του Δήμου Ύδρας για την μη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος Ο.Τ.Ε στην Ύδρα.
 14. Αίτημα της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.
 15. Αίτημα του Αθλητικού Ομίλου Ύδρας.
 16. Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη αυτού, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ύδρας»
 17. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης διαφορών που αφορούν σε παραβάσεις του Κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ύδρας και ορισμός μελών αυτής.
 18. Ανανέωση – παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ και Δήμου Ύδρας για ένα (1) έτος. (Από 1/10/2011 έως και 30/9/2012).
 19. Έγκριση εγκατάστασης Επιταχυνσιογράφου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για ερευνητικούς σκοπούς, σε χώρο του Δήμου Ύδρας.
 20. Λήψη απόφασης για παροχή φιλοξενίας δύο κτηνιάτρων από το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων, για την φροντίδα των ιπποειδών της Ύδρας.
 21. Έγκριση μετακίνησης ενός ατόμου στην Λήμνο, για τη ν συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 8ης Οκτωβρίου 2011.
 22. Έγκριση για την παροχή φιλοξενίας δύο δημοσιογράφων, με σκοπό τη δημοσίευση άρθρου σε Ολλανδικό Περιοδικό.
Ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Παναγιώτης  Εμμ.  Μαρκαντώνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ
Ύδρα 22 Σεπτεμβρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ»


Στις 20 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πειραιά, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Δημήτρη Κατσικάρη.
 
Στην σύσκεψη παραυρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Παρέστησαν οι Δήμαρχοι, Πόρου Δημήτρης Στρατηγός,  Τροιζήνας Γιάννης  Σαμπάνης και εκπρόσωπος του Δήμου Αίγινας.

 Την Ύδρα εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος  Άγγελος Κοτρώνης, ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Παστός και ο κ. Δαμιανός Μπάμπος.

Από πλευράς της Αντιπεριφέρειας παρέστησαν ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Νήσων κ. Αθανάσιος Μοσχολέας,Προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών και κλιμάκιο της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης.

Στην σύσκεψη η οποία διεξήχθη σε κλίμα καλής συνεργασίας,  τέθηκαν από τον Δήμαρχο Ύδρας, τα πολλά προβλήματα που απασχολούν το νησί μας και έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.

«Τόσο με τα έργα που προωθεί η Περιφέρεια όσο και με αυτά που προτείνουν οι Δήμοι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για τη θωράκιση των νησιών, προκειμένου να έχουμε και τη μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Δ. Κατσικάρης.

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ύδρα», επεσήμανε ο Δήμαρχος, ο οποίος  τόνισε με έμφαση «αισθανόμαστε ως φτωχοί συγγενείς, αφού η Ύδρα έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της, για χρόνια ολόκληρα και από πλευράς έργων δεν έχει πραγματοποιηθεί τίποτα

Ζήτησε με παρρησία την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, τα οποία θα αλλάξουν την λειτουργία του νησιού και την ζωή των κατοίκων του.
  
Ο Δήμαρχος προσκάλεσε τον κ. Μοσχολέα και τους Προϊσταμένους των Τεχνικών Υπηρεσιών στην Ύδρα, το συντομότερο δυνατό, για την ταχύτερη  προώθηση και ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Αττικής και την Αντιπεριφέρεια Νήσων.

Η αντιπροσωπεία της Ύδρας δήλωσε αρκετά ικανοποιημένη από την σύσκεψη, διότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες,  διαφαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την  προώθηση της υλοποίησης των προγραμματισμένων έργων.   

                                      
Από τον Δήμο

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Παραιτήθηκε από τη θέση του δημοτικού συμβούλου ο Αντώνης Τσιτσινάκης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                             ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

 

                                                                Ύδρα 8 Σεπτεμβρίου 2011
                                                                          Αριθ.πρωτ.5270

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ
                                      ΑΡΙΘ.132/2011
                               
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
 1.Τις διατάξεις των άρθρων 54 & 55 του Ν. 3852/2010
3.Την υπ.αρ.πρωτ.5102/29-8-2011 έγγραφη παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου
Αντωνίου Τσιτσινάκη.


                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της  δήλωσης  παραιτήσεως  του Αντωνίου Τσιτσινάκη, από την θέση                
του  Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ύδρας και τον ορισμό αντικαταστάτη του για
το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου ,κατά την οποία ο ανωτέρω παραιτηθείς
ασκούσε τα καθήκοντά του.

                                   Ο Δήμαρχος Ύδρας

                                  Άγγελος Λ.Κοτρώνης

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012


Φορέας προκήρυξης: ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ημερομηνία έκδοσης: 31/08/2011
Ημερομηνία λήξης: 12/09/2011
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Ύδρα   31-08-2011
Αρ. Πρωτ: 5173


«ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»


     Ο Δήμαρχος Ύδρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή,  για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ύδρας για το σχολικό έτος 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. του Π.Δ 8/80 (ΦΕΚ11Α)
 2. το Π.Δ 60/2007
 3. την με αρ. 53/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας και τους όρους της υπ’αρ. 5173/31-08-2011 διακήρυξης του διαγωνισμού, για την
 4. ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 17.000,00 € χωρίς ΦΠΑ .
     Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα αι ώρα έναρξης 12.30 μ.μ. με ώρα λήξης 13.30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας.

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλ. 22983 20 213 )


Ο Δήμαρχος Ύδρας

Άγγελος Λ. Κοτρώνης