Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 14η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
  1. Έγκριση ορίων του οικισμού της Ύδρας,ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής (Αριθ.Απ.Δ.Σ146/2014)
  1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του μισθώματος  του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Περίπτερο».
  1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 για το κληροδότημα Φαμελιάρη.
  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ύδρας .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου